Muntligt berättande är den äldsta formen av mänsklig kultur, men den blir aldrig omodern, eftersom det direkta mötet mellan människor inte kan ersättas, inte ens av de mest avancerade elektroniska media.

Stämningen i berättarstunden är något mycket speciellt. I lyckliga ögonblick uppstår en tät, mycket laddad atmosfär. Den som har upplevt detta några gånger, antingen som lyssnare eller berättare, förstår vilken kraft som finns i en muntlig berättelse.

I vår föränderliga tid är det viktigt att hålla fast vid det muntliga berättandet, eftersom det bygger broar mellan det förgångna och framtiden.

Vi tror att det är därför som intresset för berättande ökar idag, det är också därför vi berättar

 

KLICKA PÅ KNAPPEN - VI BJUDER PÅ EN HISTORIA!

 

Uppdaterad: 14 februari, 2016